Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss

 

Vi tror på åpenhet. Vi setter pris på at du stoler på oss og gir oss informasjon og data som er viktig for deg, og vi ønsker å være åpne om hvordan vi bruker dette. Her beskriver vi vår personvernpraksis i tilknytning til bruk av våre enheter, applikasjoner, programvare, nettsteder og tjenester.

 

Du vil få vite mer om dataene vi samler inn, hvordan vi bruker dem, hva slags kontroll vi gir deg til å bruke, oppdatere og slette informasjonen din, og hva vi gjør for å holde den trygg.

 

Vi samler inn data når du registrerer deg for mer informasjon på nettstedet vårt, når du registrerer en konto for å være Somnofy-bruker, og når du bruker en Somnofy-enhet, og når du bruker Somnofy app og tjenester.

 

Personvernreglene

 

Denne personvernerklæringens formål er på en best mulig måte fortelle deg hvordan Somnofy, gjennom VitalThings AS (fra nå av “Somnofy”, “oss” eller “vi”) samler inn og behandler dine personlige data. Vår policy er å tilpasse oss relevant personvernlovgivning, i form av den norske Personopplysningsloven og EU- / EØS-området sin generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 

Bruker utenfor EU-/EEA-området vil ikke være dekket av GDPR. Vi vil likevel behandle informasjonen din på samme måte som europeiske brukere.

 

Vi behandler personopplysningene dine som en datakontroller er definert i GDPR. Dette betyr at vi bestemmer formålene og hvilke data vi vil samle inn.

 

Hvis du har spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss via kontaktinformasjonen du finner til slutt i denne personvernerklæringen.

 

Relevante standarder, lover og reguleringer:

        GDPR (General Data Protection Regulation)

        Den norske Personopplysningsloven

 

 

Bruk av personlig informasjon

 

Somnofy behandler personlig informasjon om deg i situasjoner der du

        Besøker vår webside

        Kjøper en Somnofy

        Bruker en Somnofy

        Bruker våre applikasjoner eller tjenester

        Kontakter Somnofy kundeservice

        Melder deg på Somnofy nyhetsbrev eller deltar i kampanjer

 

 

Informasjon du oppgir til oss

For å bruke Somnofy og å lage brukerprofil trenger vi å samle inn informasjon om deg, inkludert navn, e-post adresse, alder, kjønn, høyde og vekt.

 

 

Informasjon vi mottar når du bruker våre tjenester

 

Når du registrerer deg i skjemaet for å vise interesse for Somnofy, behandler og lagrer vi din personlige informasjon for å kunne følge opp interessen din rundt Somnofy. I skjemaet registrerer du inn navn og e-postadresse. Hensikten med å behandle disse personopplysningene er å kunne følge opp våre kunder.

 

Vi har nyhetsbrev for tjenestene våre, og i den anledning samler vi inn e-postadresser. Hensikten er å kunne oppdatere de som frivillig ønsker informasjon om våre produkter, tjenester og annen generell informasjon. I den grad vi gjennomfører kampanjer eller konkurranser samler vi inn e-postadresser for å kunne nå ut til vinnere.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om hvordan våre løsninger brukes. Dette gjøres for å optimalisere og tilpasse din brukeropplevelse.

Når du kjøper en Somnofy, ber vi om informasjon som navn, adresse og telefonnummer, slik at vi kan behandle bestillingen og sende den til deg.

 

For å kunne bruke Somnofy enhet og tjenester må du registreres som bruker. Når du oppretter bruker aksepterer du våre betingelser.

 

 

Når du bruker Somnofy, samler vi inn informasjon for å gi deg analyser av søvnmønsteret ditt. Vi samler og prosesserer informasjon som kroppsbevegelse, pustefrekvens og hjertefrekvens. Fra omgivelsene dine samler vi data som lysspekter, luftkvalitet, temperatur, lydnivå og informasjon om hvilket geografisk område Somnofy er i bruk. Basert på innsamlede data behandler, analyserer og presenterer vi søvnmønsteret ditt for deg. Vi samler også informasjon om hvordan du bruker Somnofyenheten, Somnofy apper og tjenester, for å forbedre fremtidige versjoner av løsningen vår.

 

 

Helse og spesielle kategorier av informasjon

Vi tar ditt personvern og sikkerheten til all din personlige informasjon på alvor. I den grad dataene vi samler inn eller prosesserer er helsedata og dermed i en spesiell kategori personlig informasjon, vil vi spørre om eksplisitt innhold. Din vitale informasjon og søvnmønster er regnet som helsedata i henhold til GDPR. Det betyr at vi vil ta spesielt hensyn til disse dataene. Vi jobber hardt for å holde dataene dine trygge.

 

Hvordan vi prosesserer personlig informasjon

Personopplysninger vi mottar og behandler fra all interaksjon basert på eller relatert til Somnofy eller personlig informasjon prosessert gjennom nettverkskapsler, har hjemmel i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b) "nødvendig for å oppfylle avtalen". Hensikten med dette er å kunne implementere avtalen og levere et ønsket produkt til deg som kunde.

 

Personlig informasjon behandlet gjennom informasjonskapsler ved å besøke nettstedet vårt brukes til statistiske formål, slik at vi kan analysere nettstedet vårt og tilpasse det til brukernes atferdsmønstre. Bruken av informasjonskapsler må aksepteres aktivt av den enkelte bruker på vår hjemmeside ved samtykke, jfr. Artikkel 6 nr. 1 a.

 

Våre nyhetsbrev registrerer du deg for på våre nettsider. Behandlingsgrunnlaget for innhenting av personopplysninger til nyhetsbrev er basert på samtykke, jfr. 6 nr. 1 bokstav a) ved at hver kunde bekrefter interessen for vårt nyhetsbrev.

 

Våre retningslinjer for barn

Vi er opptatt av viktigheten av å gjøre ytterligere tiltak for å beskytte barns personvern.

 

Somnofy samler ikke inn personopplysninger fra barn under 16 år uten foreldres samtykke. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 16 år har gitt personlige data til Somnofy gjennom tjenestene uten samtykke, vennligst kontakt oss og vi vil gjøre så godt vi kan for å slette informasjonen fra databasen.

 

Hvor lenge beholder vi informasjonen din

Din personlige informasjon lagres hos oss så lenge det er nødvendig for å oppnå det gitte formålet med behandlingen knyttet til kundeforholdet.

 

Hvis det er en juridisk forpliktelse rundt spesielle data, kan informasjonen oppbevares lenger. Et eksempel er innenfor regnskap, knyttet til den norske bokføringsloven § 13.

 

Vi oppbevarer personlig informasjon i ett år etter siste kontakt med kunden.

 

Tredjeparter

Somnofy bruker tredjeparts produkter og tjenester som del av våre løsninger.

 

 

Informasjonssikkerhet

Vi har sterkt fokus på informasjonssikkerhet, inklusive tekniske, administrative og fysiske kontroller. Dette ivaretar sikkerheten til dataene vi behandler. Alle data er kryptert både under transport og lagring.

 

 

Dine rettigheter som datasubjekt

Som datasubjekt har du særskilte rettigheter i henhold til GDPR. Disse finner du i GDPR artikkel 12-23.

 

Retten til å trekke tilbake samtykke:

Hvis utgangspunktet er forutgående samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake det ved å kontakte oss.

 

Be om innsyn rundt informasjon:

Som kunde og bruker har du rett til å vite hva slags informasjon vi har lagret om deg. Slik informasjon kan fås fra oss på forespørsel. For å sikre at den personlige informasjonen blir publisert til rett person, kan vi be om at innsynsforespørsler blir rettet skriftlig eller ved annen identifikasjon av deg som kunde.

 

Flytte data:

Retten til dataportabilitet lar deg som kunde basert på forespørsel få overført din personlige informasjon som dataeksport.

 

Få informasjon endret eller slettet:

Du kan alltid be oss om å rette unøyaktig informasjon om deg eller be oss om å slette din personlige informasjon. Så langt det er mulig vil vi gjennomføre sletting. Hvis det er tungtveiende grunner for ikke å slette informasjon, som behov og krav om dokumentasjon, må dette dokumenteres av oss.

 

Klager til Datatilsynet:

Klagenemnda i personvernsaker i Norge er Datatilsynet. Vi har høy prioritet når det gjelder personvern. Hvis du som bruker av våre tjenester fortsatt føler at vi ikke har beskyttet personvernet ditt i tilstrekkelig grad, eller har handlet i strid med denne uttalelsen, har du muligheten til å klage til Datatilsynet.

 

For å utøve disse rettighetene, kan vi kontaktes på vår e-postadresse. Vi er forpliktet til å svare innen rimelig tid og senest 30 dager etter henvendelse.

 

Styrende lov og verneting

Uenigheter med denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler din personlige informasjon vil bli løst gjennom forhandlinger og ved minnelig oppgjør.

 

Hvis uenigheter ikke kan løses gjennom forhandlinger, er den norske loven gjeldende rett for ethvert søksmål, ved Trøndelag tingrett.

 

Endringer i personvernreglene

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Det vil alltid være en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen på nettstedet vårt.

 

Ved vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil du bli varslet ved pushvarsel eller e-post.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på:

 

Telefon - +47 40 20 53 00

E-post - privacy@somnofy.com